ABYS( Abone Bilgi Yönetim Sistemleri)

Enerji satışı yapılan abonelerin kayıtlarının tutulduğu, enerji satış süreç ve işlemlerinin yapıldığı web arayüzüne sahip bir yazılımdır.

Nasıl yapıyoruz?

Abone Bilgi Yönetim Sistemi için bizlere başvuran şirketlerde Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi olup olmadığının kontrolü ile başlıyoruz.

Eğer bir Erp Sistemine sahip bir müşteri ise Abys'yi Erp sistemi üzerinden geliştirilmesini sağlıyoruz. Eğer bir Erp Sistemi yoksa sıfırdan kurulumunu sağlıyoruz. Abys'nin şirket dahilinde kullanılan bir Erp sistemi ile entegre çalışması önemlidir, zira ilerleyen günlerde Erp kurulumu gündeme geldiğinde entegrasyon için bir çalışma ve maliyet oluşması engellenmiş olur.

Abys Sistemi tek başına kullanılmak durumunda ise mutlaka şirket dahilinde kullanılan Muhasebe Yazılımı ile entegre edilmek durumundadır.

İlerleyen günlerde Abys mutlaka Kurumsal Kaynak Plaanlaması, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi ve SCADA Sistemi ile entegre olmak zorundadır. Bu sistemlerin tamamı entegrasyon ve kurulum önemlerine göre kurulumları sağlanabilirse olabilecek en doğru yöntem seçilmiş olur.

Farklı zamanlarda bu sistemler ayrı ayrı kurululmuş ise entegrasyon ayrı bir proje olarak değerlendirilir. ve maliyeti toplam projeler maliyetinden daha fazla olabilir.

Abone Bilgi Yönetim Sistemleri genellikle 6 modülden oluşmaktadır.

  • Abonelik İşlemleri
  • Abone İtirazları
  • Sayaç Okuma ve Tüketim Bildirimi
  • Tahakkuk, Tahsilat ve Borç Yönetimi
  • Tahsilat Gecikmeleri ve Borç Yönetimi
  • Saha İşlemleri ve İş Emri Yönetimi
  Bu modüller dağıtım şirketinin süreç yapısına göre yeniden organize ve optimize edilir. Geliştirmeler yapılarak canlı kullanıma sunulur.

  Sistem kabulü ile proje devredilir.

aisl

aas

as