Coğrafi Bilgi Sistemleri

 

Elektrik, gaz, su dağıtım şirketleri için Coğrafi Bilgi Sistemleri saha araştırması, projelendirilmesi, planlanması, kurulumlarını yapıyoruz.
Nasıl yapıyoruz?

İlk defa CBS Sistemi kurulumu isteyen şirketlerde;
Saha araştırması yaparak, tek tek dağıtım cihazlarını kontrol ederek CBS üzerinde kullanılacak olan cihazlar belirlenir. Saha araştırması ile sahada bulunan envater de %100 doğrulukta tespit edilmiş olur. Yapılan sayım ile de cihazların kullanım süreleri de belirlenmiş olur.


Bu bilgiler ışığında;
Saha araştırmasından elde edilen bilgiler kullanılarak CBS üzerinde gösterilecek ve SCADA üzerinden izlenecek cihazlar belirlenir. Bu işlemden sonra proje planı ve bütçesi de belirmiş olur.

Saha araştırması mutlaka titizlik ile yapılmalı kontrol edilecek ve izlenecek her cihaz net olarak belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Bütçenin belirlenip detaylı planlamanın kabulü ile proje başlatılır.

Kontrol ve kumanda ofisi veya merkezi kurulur. Uzak bağlantıların da kurulumu ve testleri ile sistem canlı kullanıma sunulur.


Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulumu paralelinde SCADA Sistemi'ninde kurulması çok önemlidir. CBS ve SCADA Entegrasyonu yapılması kolaylaşır. İlk önce CBS kurulur ve sonra da SCADA kurulumu yapılırsa entegrasyon daha zor ve maliyetli olacaktır.

cbs2cbs1