Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi olmayan ve kurulmasını isteyen şirketler için danışmanlık ve kurulum hizmetleri Mayer Şti’nin görev ve  hizmet kapsamı içersindedir. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi var olan ve daha da geliştirmek isteyen şirketler için de danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.

Nasıl yapıyoruz?

İlk defa Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi kurmak isteyen şirketlerde;
Saha araştırması ve sonuçları,
Erp Takımlarının oluşturulması,
İş Akış Süreçleri, detayları ve süreçlerde bulunan darboğazların belirlenip optimize edilmesi,
gibi işlemlerin sonuçları dokümante edilir, değerlendirilir ve şirket süreçlerine en uygun, en ucuz ve minimum geliştirme ile canlı kullanıma sunulacak Erp Sistemi seçilir.
Erp Sistemi seçiminden sonra kurulacak olan Satış  / Pazarlama,
Planlama,
Dizayn / Mühendislik,
Üretim,
Mamul Depo,
Malzeme Depo,
Kalite Kontrol,
Muhasebe / Finans,
Satınalma,
İnsan Kaynakları ve
Müşteri İlişkileri Modülleri geliştirmeleri belirlenir ve planlanır.
Geliştirmelerin sonunda oluşan ve şirket süreçlerini içeren Erp Sistemi son kullanıcı eğitimleri verilir ve kullanıma sunulur. Oluşturulan senaryolara göre Erp Sistemi son kullanıcı testleri yapılır.
Elde edilen sonuç ve gerekli geliştirmeler de sisteme adapte edildikten sonra şirket verileri Erp Sistemine aktarılır ve canlı kullanıma geçilir.
Bu süreç sonunda elde edilen ölçme verileri ve veri doğrulama sonuçlarına göre sisteme uygun ve veri formatını bozmayacak şekilde geliştirme işlemleri devam eder.
Dönem sonu yapılan fiziki sayımların sonuçları ile sistemde bulunan kaydi veriler karşılaştırılır. Kaydi ve Fiziki veri doğrulamaları %95 ve üzeri ise sistem şirkete teslim edilir.

erp