OSOS( Otomatik Sayaç Okuma ) Sistemleri

 

Müşterilere fiziksel olarak gitmeden, uzaktan tüketim verilerini okuma imkanı sağlayan sistemlerin genel adıdır.

Sayaçların uzaktan okunması ile elde edilen verilerin kontrol, kumanda merkez / ofis ana bilgisayarına aktarılmasıyla sağlanır.
Sayaç tüketim değerlerini okumak için personelin ofisten ayrılması gerekli değildir. Sayaç okuma ve faturalandırma uzaktan otomatik olarak gerçekleştirilir.

Elektrik, gaz, su dağıtım şirketleri için OSOS Sistemleri saha araştırması, projelendirilmesi, planlanması, kurulumlarını yapıyoruz.

Nasıl yapıyoruz?

İlk defa OSOS Sistemi kurulumu isteyen şirketlerde;
Saha araştırması yaparak, tek tek cihazları kontrol ederek okunabilir cihazları belirliyoruz. Çok eski kontrol edilemeyecek cihazlar için uygun cihazlar tavsiye ediyoruz. Okunabilir cihazlar için kullanılacak cihazlar tiplerini ve bağlantı tiplerini ve haberleşme protokellerini belirliyoruz.


Bu bilgiler ışığında;
Büyük ölçekli OSOS Projelerinde satınalma ve kurulum planlaması yapılır. Haberleşme için kullanılacak cihazların ne zaman teslim alınacağı proje planı doğrulaması için çok önemlidir. Aksama olduğunda tüm projede gecikmeler meydana gelebilir. OSOS Projeleri yoğun bağlantı ve cihazlar ile kurulduğundan önemli aşamalarından biri bu aşamadır.

Saha araştırması da titizlik ile yapılmalı kontrol edilecek her cihaz net olarak belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Saha araştıması ile de envanter sayımı da yapılmış olur. Bütçenin belirlenip detaylı planlamanın kabulü ile proje başlatılır. Her cihaz kurulumunda mobile cihazlar ile haberleşme ve protokol testleri yapılır.

Tüm saha işlemleri bitirildikten sonra kontrol ve kumanda ofisi veya merkezi kurulur. Uzak bağlantıların da kurulumu ve testleri ile sistem canlı kullanıma sunulur.


Seçilecek haberleşme protokolleri kesinlikle kayıt altına alınır ve SCADA, CBS, Erp, Abys gibi diğer sistemler için entegrasyon altyapısı da oluşturulmuş olur.  Sistem kabulü ile proje devredilir.

osos