SCADA( Uzaktan Kontrol ve Kumanda ) Sistemleri

Elektrik, gaz, su dağıtım şirketleri için SCADA Sistemleri saha araştırması, projelendirilmesi, planlanması, kurulumlarını yapıyoruz.
Makine ekipmanları, üretim tesislerini uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir hale de getiriyoruz.

Nasıl yapıyoruz?

İlk defa SCADA Sistemi kurulumu isteyen şirketlerde;
Saha araştırması yaparak, tek tek cihazları kontrol ederek kontrol edilebilir cihazları belirliyoruz. Kontrol edilemeyecek cihazlar için uygun cihazlar tavsiye ediyoruz. Kontrol edilebilir cihazlar için bağlantı tiplerini ve haberleşme protokellerini belirliyoruz.


Bu bilgiler ışığında;
Büyük ölçekli SCADA Projelerinde satınalma ve kurulum planlaması yapılır. Haberleşme ve kontrol için kullanılacak cihazların ne zaman teslim alınacağı proje planı doğrulaması için çok önemlidir. Aksama olduğunda tüm projede gecikmeler meydana gelebilir. Scada Projeleri yoğun bağlantı ve cihazlar ile kurulduğundan önemli aşamalarından biri bu aşamadır.

Saha araştırması da titizlik ile yapılmalı kontrol edilecek her cihaz net olarak belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Saha araştıması ile de envanter sayımı da yapılmış olur. Bütçenin belirlenip detaylı planlamanın kabulü ile proje başlatılır. Her cihaz kurulumunda mobile cihazlar ile haberleşme ve protokol testleri yapılır.

Tüm saha işlemleri bitirildikten sonra kontrol ve kumanda ofisi veya merkezi kurulur. Uzak bağlantıların da kurulumu ve testleri ile sistem canlı kullanıma sunulur.


Seçilecek haberleşme protokolleri kesinlikle kayıt altına alınır ve CBS, Erp, Abys gibi diğer sistemler için entegrasyon altyapısı da oluşturulmuş olur.  Sistem kabulü ile proje devredilir.

scada