Yenilenebilir Enerji projeleri

Güneş enerjisi konusunda yapabileceklerimiz :

Fizibilite çalışması, 
Aydınlanma ölçümleri,
Malzeme seçimi ,
Güneş yönüne göre değişebilen platform uygulaması,
Panel yapım işletmesinin  kurulması;
Alüminyum çerçevelerin ve tutturucuların sağlanması,
Montaj yapılması,
Evirici ve akü desteklerinin kapasiteye göre seçimi, temini ve montajı,
Şebekeye bağlama, gerilim çevirici transformatör uygulaması, indirici şalt merkezi yapımı,
İşletmeye alma,
Bakım ve işletmede tutma çalışmaları.
Uzaktan izleme, gerilim, aktif- reaktif enerji ölçümü, kalite yönetmeliklerine uygun elektrik sağlanması ve ölçümleri.

 

yn1